Free Instagram Download 2.1.6.328

Free Instagram Download 2.1.6.328

DVDVideoSoft Ltd. – Freeware – Windows
Free Instagram Download is a handy free app for downloading Instagram videos and snapshots.

Instagram Downloader makes the process of downloading videos and photos as simple as it can be.

With the help of Free Instagram Download one may:

- download single videos;
- save photos;
- download entire users' channels (coming soon);
- customize output name easily;
- work via proxy servers and VPNs.
This Instagram downloader is clearly free and absolutely safe to install and run.

DVDVideoSoft's products are freeware. In order to maintain product development and provide you with high-quality software, DVDVideoSoft may bundle links to other websites and third-party apps installations including toolbars in its products. Every time DVDVideoSoft products are installed, you have an obvious option to accept or opt-out of such installations.

Tổng quan

Free Instagram Download là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi DVDVideoSoft Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Free Instagram Download là 2.1.6.328, phát hành vào ngày 31/03/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/04/2014.

Free Instagram Download đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Free Instagram Download Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Free Instagram Download!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Free Instagram Download cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản